Slik får du tak i oss

2010-10-19

Postadresse:
Bodø Misjonsmenighet
Postboks 560
8001 Bodø

Besøksadresse: Storgata 70. Bodø sentrum.
Hjemmeside: www.misjonskirka.no

E-post-adresser og telefonnummer:

Misjonskirka: Tlf: 97091092

Pastor, Grete Jarlesdatter Vangstad: gjdatter@online.no Tlf: 97091092

Medpastor, Mangfred Vangstad: mangvang@online.no  Tlf: 95109796

 

 
Ønsker du å gi en gave til Misjonskirka, er kontonummeret: 1503.46.92960