Kalender
Apr26
Torsdag, April 26, 2018
20:00 Bønnemøte
 
Apr29
Søndag, April 29, 2018
17:00 Gudstjeneste
 
Mai2
Onsdag, Mai 2, 2018
11:00 Bønn og lovsang
 
Mai3
Torsdag, Mai 3, 2018
20:00 Bønnemøte
 
Mai6
Søndag, Mai 6, 2018
17:00 Gudstjeneste
Mai9
Onsdag, Mai 9, 2018
11:00 Bønn og lovsang
 

Litt om Misjonskirka

2010-10-19
  • Menigheten ble stiftet i 1937
  • Misjonskirken ble bygd i 1986
  • Tilhører Det Norske Misjonsforbund
  • Pr. 01.01.06: 77 medlemmer
  • På gudstjenestene: 20-30 voksne og barn

Visjon:

Guds barns enhet og menneskers frelse

Formål:

Menighetens formål er å virke for Guds rikes vekst og utbredelse innenfor og utenfor vårt eget land, gjennom mennesker som vokser i overgivelse og kjennskap til Jesus Kristus. Menighetens medlemmer lever i enhet med hverandre, ærer Gud, gjør Jesus kjent og arbeider for et åpent og levende fellesskap.

Verdigrunnlag:

1. Vi tror at Bibelen er Guds Ord og derfor menighetens eneste rettesnor for tro, liv og lære.

2. Menigheten er åpen for alle som ved troen på den treenige Gud, Fader, Sønn og Den Hellige Ånd, har tatt i mot frelsen i Kristus Jesus og ønsker å leve etter Guds Ord og i samfunn med hans sønn Jesus Kristus.

3. Gud vil enhet mellom sine barn. Menigheten vil derfor være -et fellesskap som preges av samhold, respekt og forståelse -en lokal samarbeidskirke

4. Mennesker som ikke kjenner Jesus er viktige for Gud – og derfor viktige for menigheten

5. Vi tror at alle kristne har nådegaver og talenter til bruk for menighetens oppbyggelse og Guds rikes vekst.

6. Bønn, tilbedelse og forkynnelse er viktig for menigheten.

7. Gud har skapt hele mennesker – i sitt bilde. Derfor vil menigheten være et fellesskap med omsorg for hele mennesket.