Kalender

Barn - relasjoner - evangelisering

Vangstad, Grete Jarlesdatter
2016-06-24
Satsningsområder året 2016/2017


Disse tre er satsningsområder menigheten og lederskapet sammen har kommet frem til. 

1. Hvert enkelt av barna og de unge skal sees og høres og kjenne seg viktig!

2. Et fellesskap med varme relasjoner, er slitesterkt og tiltalende å komme inn i!

3. Vi ønsker å møte mennesker med gode nyheter om Jesus.

- Hvordan kan vi bruke mer tid med Jesus, utenfor Misjonskirkas fire vegger?

 

Satsningsområdene vil være gjenstand for medarbeidersamtaler i september, prekener, planlegging og lederskapets løpende arbeid. Sammen vil vi finne veier for hvordan å styrke disse tre satsningsområdene i det daglige menighetslivet! 

Barn - relasjoner - evangelisering