Kalender

Bønneuke

Mundal, Ingfrid
2017-07-13
28.-31. august

Vi ønsker å samles til bønn i starten av også dette semesteret, og inviterer til bønneuke 28.-31.august. Sett av datoene allerede!

Mer info kommer.