Kalender
Jan22
Onsdag, Januar 22, 2020
11:00 Bønn og lovsang
 
Jan23
Torsdag, Januar 23, 2020
20:00 Bønnemøte
 
Jan26
Søndag, Januar 26, 2020
17:00 Gudstjeneste
 
Jan29
Onsdag, Januar 29, 2020
11:00 Bønn og lovsang
 
Jan30
Torsdag, Januar 30, 2020
20:00 Bønnemøte
Feb2
Søndag, Februar 2, 2020
17:00 Gudstjeneste
 

Prosjektet vi støtter i Kongo-Brazzaville

2014-05-15
Fra våren 2014 støtter Bodø misjonsmenighet et prosjekt som jobber med å styrke urfolks rettigheter og kulturbevaring.

Urfolks rettigheter

Det finnes en stor urfolksgruppe i Kongo. De ble tidligere kalt pygmeer, men navnet oppfattes som nedsettende, derfor brukes ganske enkelt «urfolk». De er de opprinnelige innbyggerne av Kongo og har lidd mye under diskriminering fra de andre folkegruppene.

Urfolket bor i egne landsbyer, bare ganske få bor i byene. De har fått evangeliet gjennom både Kongos Evangeliske Kirke og Misjonsforbundet, og en del menigheter er grunnlagt. Integrering i andre menigheter har vært en utfordring. Vi har arbeidet for deres rettigheter helt siden vi kom til Kongo - for vann, skoler og helsesenter. Vi har stått opp for dem og vist dem verdighet.

Kirken ønsker å samarbeide med urfolksgruppene på to områder: rettigheter og kulturbevaring. I forundersøkelsen skal tre områder i ulike deler av landet besøkes, hvor ett av dem blir valgt som pilotprosjekt. Kirkens menigheter blant urfolket eller de som ligger nær ved, vil være nøkkelpersoner for at prosjektet skal lykkes. Bevisstgjøring av lokalbefolkningen som bor nær urfolksgrupper vil være en viktig del og tanken om at alle er skapt i Guds bilde og derfor har samme verdi, vil være en bærebjelke i prosjektet.
 

Prosjektet er støttet av Norad.

Her kan du lese om dette og andre prosjekt i Kongo, samt prosjekt  i andre land:

www.prosjektkatalogen.org/internasjonalt