Kalender
Feb17
Søndag, Februar 17, 2019
17:00 Allesammen-gudstjeneste med Viggo Klaussen
Besøk av Viggo Klassen Barnas bibel Sted: Folkets hus
 
Feb20
Onsdag, Februar 20, 2019
11:00 Bønn og lovsang
 
Feb21
Torsdag, Februar 21, 2019
20:00 Bønnemøte
 
Feb22
Fredag, Februar 22, 2019
12:00 Lederseminar: Når grenser tråkkes på
1 dag Fagdager: Når grenser tråkkes på
Med professor Tormod Kleiven
 
Feb24
Søndag, Februar 24, 2019
17:00 Ikke gudstjeneste
 
Feb27
Onsdag, Februar 27, 2019
11:00 Bønn og lovsang
Feb28
Torsdag, Februar 28, 2019
20:00 Bønnemøte
 

Litt om Misjonskirka

2010-10-19
  • Menigheten ble stiftet i 1937
  • Misjonskirken ble bygd i 1986
  • Tilhører Det Norske Misjonsforbund
  • Pr. 01.01.06: 77 medlemmer
  • På gudstjenestene: 20-30 voksne og barn

Visjon:

Guds barns enhet og menneskers frelse

Formål:

Menighetens formål er å virke for Guds rikes vekst og utbredelse innenfor og utenfor vårt eget land, gjennom mennesker som vokser i overgivelse og kjennskap til Jesus Kristus. Menighetens medlemmer lever i enhet med hverandre, ærer Gud, gjør Jesus kjent og arbeider for et åpent og levende fellesskap.

Verdigrunnlag:

1. Vi tror at Bibelen er Guds Ord og derfor menighetens eneste rettesnor for tro, liv og lære.

2. Menigheten er åpen for alle som ved troen på den treenige Gud, Fader, Sønn og Den Hellige Ånd, har tatt i mot frelsen i Kristus Jesus og ønsker å leve etter Guds Ord og i samfunn med hans sønn Jesus Kristus.

3. Gud vil enhet mellom sine barn. Menigheten vil derfor være -et fellesskap som preges av samhold, respekt og forståelse -en lokal samarbeidskirke

4. Mennesker som ikke kjenner Jesus er viktige for Gud – og derfor viktige for menigheten

5. Vi tror at alle kristne har nådegaver og talenter til bruk for menighetens oppbyggelse og Guds rikes vekst.

6. Bønn, tilbedelse og forkynnelse er viktig for menigheten.

7. Gud har skapt hele mennesker – i sitt bilde. Derfor vil menigheten være et fellesskap med omsorg for hele mennesket.