Kalender

Alle sammen møte

2011-03-05

Vi i Misjonskirka ønsker å satse på møter der alle kan være sammen og høre Guds ord sammen.  På tvers av alder og livssituasjon.  Vi prøver å ha 2-3 Allesammen-gudstjenester i halvåret. 

Ønsket er å nå alle sammen, inkludert møtefremmede. Målet med Alle Sammen møtene er at alle skal trives sammen, og at det skal være trygt å ta med seg nye til kirka.