Lederskap

2014-05-01

Menighetens lederskap:

 

Medlemmer i lederskapet: Ingfrid Mundal, John Christian Haavin og Tora Stavrum Larsen

Varamedlemmer: Astrid Nygård og Junni Wian

Pastor ansatt i 80 %: Grete Jarlesdatter Vangstad

Pastor (ikke ansatt): Mangfred Vangstad