Kalender

Lederskap

2014-05-01

Menighetens lederskap:

 

Medlemmer i lederskapet: John Christian Haavin, Tora Stavrum Larsen og Mona Renate Engkvist

Varamedlemmer: Astrid Nygård og Junni Wian

Pastor ansatt i 80 %: Grete Jarlesdatter Vangstad

Pastor (ikke ansatt): Mangfred Vangstad