Kalender
Feb17
Søndag, Februar 17, 2019
17:00 Allesammen-gudstjeneste med Viggo Klaussen
Besøk av Viggo Klassen Barnas bibel Sted: Folkets hus
 
Feb20
Onsdag, Februar 20, 2019
11:00 Bønn og lovsang
 
Feb21
Torsdag, Februar 21, 2019
20:00 Bønnemøte
 
Feb22
Fredag, Februar 22, 2019
12:00 Lederseminar: Når grenser tråkkes på
1 dag Fagdager: Når grenser tråkkes på
Med professor Tormod Kleiven
 
Feb24
Søndag, Februar 24, 2019
17:00 Ikke gudstjeneste
 
Feb27
Onsdag, Februar 27, 2019
11:00 Bønn og lovsang
Feb28
Torsdag, Februar 28, 2019
20:00 Bønnemøte
 

Å plugge inn kontakten

Mundal, Ingfrid
2016-05-25

Markus 1:35 ”Tidlig neste morgen, mens det ennå var mørkt, sto Jesus opp, gikk ut og dro til et øde sted og ba der.”

 

Når smarttelefonens batteri begynner å bli tomt, plugger vi inn kontakten og lader den opp igjen.

Det er smart å lade før man er utladet.  Ekspertene sier at batteriene på en smarttelefon lever lenger om vi ikke lar telefonen lade helt ut før vi plugger inn kontakten, og når den ikke lades mer enn 80 % opp. Et godt bilde på livet: batteriet trenger ikke være fullt oppladet for at vi skal fungere godt. Samtidig bør vi ikke ikke vente for lenge før vi plugger inn kontakten for å lades opp igjen. Det sliter mer på, om vi venter med å plugge i ladekontakten til etter at vi er utladet.

Dette verset i Markus 1 forteller om Jesus som stod opp grytidlig og gikk for seg selv for å be. Han visste Han trengte å være koblet på sin Far. Han visste at alene hadde Han ikke nok kraft til å leve det livet Han var skapt til å leve.

Han plugga inn ladekontakten i sin Far, gjennom bønn og fellesskap. Han visste at det var det Han trengte.

Og Han ble ikke utladet.

 

Du og jeg trenger også å plugge inn kontakten, gjennom fellesskapet med Gud vår Far. Gjennom for eksempel bønn, Bibelen, smågruppefellesskap, gudstjeneste,  kan vi lades opp jevnlig. Og når vi lades jevnlig, blir vi ikke like lett utladet i vårt liv og vår tjeneste med Gud!

God lading!