Kalender
Des5
Søndag, desember 5, 2021
12:00 Gudstjeneste
 
Des6
Mandag, desember 6, 2021
18:00 Stille retreat
Finn stillheten i kirkerommet alene sammen med andre. Kaffe og te står fremme til deg. En fin anledning for deg og Gud og en åpen Bibel.
 
Des8
Onsdag, desember 8, 2021
13:00 Bønnemøte
Bønn hver onsdag. Ta kontakt med pastor Grete; Sted kan variere mellom kirka, bønnetur eller zoom.
 
Des12
Søndag, desember 12, 2021
12:00 Gudstjeneste
Des15
Onsdag, desember 15, 2021
13:00 Bønnemøte
Bønn hver onsdag. Ta kontakt med pastor Grete; Sted kan variere mellom kirka, bønnetur eller zoom.
 

Å plugge inn kontakten

Mundal, Ingfrid
2016-05-25

Markus 1:35 ”Tidlig neste morgen, mens det ennå var mørkt, sto Jesus opp, gikk ut og dro til et øde sted og ba der.”

 

Når smarttelefonens batteri begynner å bli tomt, plugger vi inn kontakten og lader den opp igjen.

Det er smart å lade før man er utladet.  Ekspertene sier at batteriene på en smarttelefon lever lenger om vi ikke lar telefonen lade helt ut før vi plugger inn kontakten, og når den ikke lades mer enn 80 % opp. Et godt bilde på livet: batteriet trenger ikke være fullt oppladet for at vi skal fungere godt. Samtidig bør vi ikke ikke vente for lenge før vi plugger inn kontakten for å lades opp igjen. Det sliter mer på, om vi venter med å plugge i ladekontakten til etter at vi er utladet.

Dette verset i Markus 1 forteller om Jesus som stod opp grytidlig og gikk for seg selv for å be. Han visste Han trengte å være koblet på sin Far. Han visste at alene hadde Han ikke nok kraft til å leve det livet Han var skapt til å leve.

Han plugga inn ladekontakten i sin Far, gjennom bønn og fellesskap. Han visste at det var det Han trengte.

Og Han ble ikke utladet.

 

Du og jeg trenger også å plugge inn kontakten, gjennom fellesskapet med Gud vår Far. Gjennom for eksempel bønn, Bibelen, smågruppefellesskap, gudstjeneste,  kan vi lades opp jevnlig. Og når vi lades jevnlig, blir vi ikke like lett utladet i vårt liv og vår tjeneste med Gud!

God lading!